Promocja - Bezpłatne Badanie Motywacji, Przekonań I Umiejętności Zespołu Przedstawicieli

Szkolenia

Sztuka Prezentacji - Wystąpienia Publiczne

Coaching Indywidualny

S-TEAM

Insights Discovery – Szkolenie + Profil Indywidualny

Posiadamy międzynarodową akredytację szkolenia Insights Discovery™. Model Insights Discovery™ zakłada, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Przed szkoleniem uczestnicy wypełniają kwestionariusz Insights Discovery™. Na podstawie udzielonych odpowiedzi powstaje indywidualny, rozbudowany, kilkunastostronicowy materiał dotyczący profilu osobowości uczestnika. Dokument wraz ze szkoleniem jest wsparciem w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Jednocześnie Profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań na gruncie zawodowym i prywatnym. 

Szkolenie prowadzone w formie wykładowego-warsztatowej. Program wykorzystuje takie metody jak: ćwiczenia indywidualne, w grupach, dyskusje oraz coaching.

Zakres programowy:

 • Wprowadzenie do Insights Discovery™.
 • Cechy charakterystyczne stylów komunikacji danej Energii Kolorystycznej.
 • Mocne i słabe strony.
 • Mapa preferencji.
 • Nieświadome aspekty wizerunku.
 • Wartości wnoszone do zespołu.
 • Skuteczna komunikacja.
 • Bariery komunikowania wynikające z cech Energii Kolorystycznej.
 • Rozmowa z typam antagonistycznym Insights Discovery™.
 • Fakty a ich interpretacja przez różne typy osobowości Insights Discovery™ (uszy von Thuna).
 • Kierunki rozwoju, praca nad sobą- wskazówki.
 • Dyskusje, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe.
 • Coaching.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Zapytaj o szkolenie

Co zyskujesz?

Wybierając nasze usługi, zyskasz kompetentnego, doświadczonego, skutecznego i elastycznego partnera, który dopasuje się do Twoich potrzeb oraz uwzględni aktualne cele i możliwości.

Innowacyjny know-how

Dostęp do najskuteczniejszych, opracowanych przez naszych specjalistów programów szkoleniowych.

Przewaga nad konkurencją

Indywidualny i dostosowany do Twoich potrzeb plan skutecznego działania, minimalizujący straty i generujący zyski.

Rozwój kompetencji zespołu

Zmiana myślenia i działania z nastawieniem na realizację celów oraz jakość kontaktów interpersonalnych.

Zintegrowanie pracowników

Zespół skoncentrowany na wypracowanej wizji firmy, gotowy realizować założone cele i działać dla jej wspólnego dobra.

Kompetencje indywidualne

Rozwój każdego pracownika oparty na pewności podejmowanych działań i posiadaniu przydatnej wiedzy branżowej

Konkretne rozwiązania

Dopracowany i konkretny plan działania krok po kroku, uwzględniający aktualne możliwości firmy oraz wymogi rynku.